Servei Post-venda ABRISUD, més tranquil·litat per la seva coberta de piscina

El Servei Postvenda de Abrisud
 

Un equip d'especialistes està a la seva disposició, a la nostra seu i allà on sigui necessari:

Dos especialistes l'atenen per telèfon per establir un diagnòstic i respondre ràpidament a la seva sol·licitud. El nostre Servei Postvenda organitza la visita d'un tècnic al seu domicili o li envia les peces de recanvi, segons el cas.

Des d'una simple demostració, en cas de problemes amb la manipulació de la coberta, fins als desperfectes produïts després d'un sinistre, els nostres tècnics li asseguren un servei de qualitat i proximitat.

Per a una major eficàcia de l'equip de tècnics, hi ha una línia telefònica oberta permanentment entre ells i el nostre centre d'estudis i tallers.

 
 

Omplir un formulari SPV