Projecte d'una coberta alta

Abrisud l'acompanya en cada etapa del projecte coberta de piscina alta
 

Les seves expectatives, els seus desitjos, el seu projecte

Després una primera trobada a casa o a les nostres agències, vostè decideix gratuïtament, amb l'ajuda d'un tècnic de Abrisud, què coberta de piscina alta li convé més al seu entorn (casa i piscina), als seus costums i estil de vida. Els nostres tècnics a la vostra disposició per a un estudi personalitzat.

Abrisud estudia amb vostè diferents opcions per finançar poc a poc la seva coberta de piscina alta en condicions preferents.

 

Tràmits administratius

La normativa urbanística defineix les condicions d'instal·lació de les cobertes de piscina segons les seves característiques:
Per exemple, a França, per a les cobertes de piscina de menys de 1,80 m, no es necessita cap document.
Per a les cobertes de piscina altes de més de 1,80 m, cal sol·licitar una llicència d'obres a l'administració corresponent.
Cada país es regeix segons la seva normativa regional i decrets municipals.

 

El modelatge exclusiu del seu projecte de coberta de piscina alta

A partir de l'estudi realitzat amb el nostre tècnic, s'elabora un projecte personalitzat gràcies al nostre exclusiu programari Abrisoft®. A continuació, se li envia el pressupost del projecte concret, que inclou plànols detallats de la coberta. Aquests plànols indiquen clarament l'espai de què vostè disposa sota la mateixa i al seu voltant segons el tipus elegit, així com la localització de les diferents obertures. D'aquesta manera, vostè disposa de tots els elements per prendre la seva decisió sense compromís.
 

El dossier tècnic per a les cobertes de piscina altes

Uns dies després de la sol·licitud de la comanda, vostè rep per correu un dossier tècnic complet amb totes les característiques de la seva coberta de piscina alta (dimensions, opcions ...). Si la seva piscina encara no està acabada, el dossier també precisa les obres a efectuar per a una coordinació perfecta del projecte de piscina i coberta (dimensions dels brocals, posició del got ...).
 

Imagini la seva coberta de piscina alta amb tota tranquil·litat

Una vegada que vostè es decideix, si la seva coberta requereix algun permís especial, el mateix dossier tècnic inclou totes les dades tècniques necessàries. Aquests tràmits els pot fer Abrisud, si vostè ho desitja.
 

Consulteu la gamma de cobertes de piscina altes:

Cobertes de piscina altes independents : un valor afegit per al seu jardí
Cobertes de piscina altes adossades : una estada més a casa
Cobertes de piscina altes de suport mural : la prolongació natural de casa