Garantia decennal per a les cobertes de piscina altes

Amb la Garantia Decennal de Abrisud estarà cobert per partida doble!
 

En el cas de França, com passa a Espanya, la Llei de 4 de gener de 1978 assegura les construccions immobiliàries per un període de 10 anys després de la finalització de les obres (i és vàlida per a tots els propietaris successius). D'aquesta manera, el comprador queda protegit en el moment de la compra. Aquesta llei sobre les construccions, que imposa al constructor l'obligació d'assegurar, a dia d'avui no és cosa dels fabricants de cobertes altes. No obstant això, atès que la fiabilitat de les nostres cobertes altes està totalment garantida, hem optat per subscriure el mateix segur que el dels promotors immobiliaris, atès que una coberta d'aquest tipus es tracta d'una compra important que «representa un valor patrimonial» per el comprador. És una gran responsabilitat per al constructor però per al client representa una gran tranquil·litat que queda segellada en el moment de la compra. Amb la Garantia Desenal Abrisud, mai s'haurà sentit més a l'abric de les preocupacions!

 >> Certificat de garantia decennal de Abrisud