Colecció Essencials

Coberta de piscina telescòpica

L'opinió de l'expert

Una coberta d'ús fàcil, amb un guiat únic, per telescòpia inversa. Aquesta tecnologia permet una trajectòria perfectament regular dels mòduls, sense risc de bloqueig. El guiat està assistit per rodetes sobre ressorts de molles compensant les irregularitats del sòl. La coberta es tanca automàticament, i s'assegura gràcies a les seves fixacions a terra integrades amb desbloqueig magnètic. El tancament es bloqueja gràcies a un imant!

La visió del dissenyador

Options

Elevació assistida del frontó

Frontó elevable mitjançant un sistema hidràulic: permet l'accés sense haver de desplaçar aquest element.

il·luminació LED

Abalisament del perímetre de la piscina amb LED alimentats amb energia solar (sensors fotovoltaics discrets, situats a la parhilera de la coberta).

motorització assistida

Motors asistados per cervell electrònic. Els detalls de la gamma s'emmagatzemen a la unitat de control electrònic. La trajectòria precisa aquesta manera es configura una vegada per totes.

Trapa de ventilació automàtica

Sensors tèrmics integrats en l'estructura per controlar la temperatura de l'aigua i de l'aire sota de la coberta. Quan la temperatura superi un cert límit (definit per l'usuari amb el comandament a distància), una trapa s'obre automàticament per a crear un corrent d'aire.

Els més

1
Fixació magnètica i automàtica
2
Telescòpia inversa
3
Guiat sobre ressorts
4
Esquadres internes de alta resisténcia

¿Li agrada aquest model?