Colecció Espai

Coberta de piscina en fusta alta corba de suport mural

L'opinió de l'expert

Sobre una façana o un mur, un rail especial d'acer galvanitzat amb corredissa de rodes articulades en sentit horitzontal i vertical que permet una manipulació fàcil. El riel està cobert per un revoltó en forma de «Z» per conduir les aigües pluvials pel sostre de la coberta.

La visió del dissenyador

Els més

1
MATERIAL NATURAL I CÀLID
2
UN VALOR AFEGIT PER A LA CASA
3
FIXA O TELESCÒPICA A ESCOLLIR

¿Li agrada aquest model?